print

Det er ledig et vikariat i 20 % stilling som statistiker ved NIOM i 2022. Vi søker etter statistiker med erfaring fra medisinske og/eller odontologiske forskningsmiljøer. Statistikeren skal bistå ved planlegging og evaluering av kliniske forskningsprosjekter og laboratoriestudier.

NIOM forsker på biologisk og klinisk relevante spørsmål relatert til biomaterialer. Forskningen er samlet i fem hovedområder: kliniske prosjekter, toksikologi, mikrobiologi, materialegenskaper og kjemi. Vi har et bredt samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og øvrige Norden. Vi har 10 forskere og 10 ingeniører ansatt i tillegg til to årsverk for nordiske gjesteforskere. Instituttet er også arbeidsplass for PhD-kandidater og masterstudenter tilknyttet ulike universiteter.

Arbeidsoppgaver

 • forsøksplanlegging
 • valg av statistiske analysemetoder
 • analyse og tolking av data

Kvalifikasjoner

 • master i statistikk eller master i matematikk og erfaring fra medisinsk statistikk
 • arbeidserfaring som statistiker er en fordel
 • beherske norsk, svensk, dansk eller engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • selvstendig person som tar ansvar
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • nøyaktig og strukturert
 • praktisk anlagt
 • god formidlingsevne – både skriftlig og muntlig
 • interessert, motivert og med stor arbeidskapasitet 

Vi tilbyr

 • et fagtungt, tverrfaglig arbeidsmiljø
 • svært gode fasiliteter i moderne lokaler
 • opplæring i materialprøving etter standard-metoder
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren

NIOM er et akkreditert laboratorium for prøving av dentale materialer. Prøveresultatene kan kunden benytte til sertifisering av sine produkter. Våre kunder er hovedsakelig europeiske produsenter av dentale produkter.

Vi har stor forskningsaktivitet og fremmer nordisk samarbeid innen dentale biomaterialer. Vår forskning skal være aktuell for klinisk odontologi og gi et vitenskapelig grunnlag for rådgivning til bransjen.

NIOM har høyt kvalifisert personale med bred erfaring innen materialprøving og forskning. Våre fagfelt er materialteknologi, celle- og mikrobiologi, samt klinisk odontologi. NIOM har moderne laboratorier og er godt utstyrt med avanserte instrumenter og utstyr for utprøving av biomaterialer.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i Oslo.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonen SAN.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes niom@niom.no senest 9. januar 2022.