Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. Som nordisk samarbeids­organ på tannhelsefeltet bidrar NIOM til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. NIOM utfører akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder. NIOM blir et datterselskap under NORCE AS fra 1. januar 2019.

 

Forsker – materialteknologi

Biomaterialer for odontologiske og medisinske formål er i sterk utvikling, både når det gjelder produksjonsteknologi og materialutvikling. NIOM søker etter en forsker på fagområdet materialteknologi. Stillingen inngår i det samlede forskermiljøet innen odontologiske og medisinske biomaterialer.

Søker må ha relevant utdannelse på masternivå og fortrinnsvis doktorgrad. Vi ønsker en aktiv forsker som kan vise til publikasjoner innenfor fagområdet med vekt på fysikalske/kjemiske egenskaper. Kunnskaper om og erfaring med keramer vil være fordelaktig. Gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk samt engelsk, skriftlig og muntlig.

NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter. Stillingen gir stor forskningsfrihet i en effektiv organisasjon med korte beslutningsveier. Et stort nettverk med mange meget kompetente forskere i Norden sikrer faglig inspirasjon og kompetansebygging.

Stillingens primære oppgaver vil være:

  • Forskning på dentale og medisinske biomaterialer
  • Informasjonsaktiviteter som publisering, rådgivning, foredrag og bidrag til NIOMs nettsted
  • Deltagelse i europeisk og internasjonal standardisering

Arbeidssted er NIOM  i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstaker­organisasjonene SAN og YS.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl og administrasjonssjef Katrine Hartman Isene, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV, publikasjonsliste med kopi av relevante publikasjoner og kopi av attester sendes til
NIOM AS, Sognsveien 70A, NO-0855 Oslo (eller niom@niom.no) senest 15. januar 2019.

 

print