Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM) er et uavhengig forskningsinstitutt innenfor fagområdet biomaterialer. Våre oppgaver er forskning, standardisering og opplysningsvirksomhet rettet mot profesjon og helsemyndigheter i Norden. Som nordisk samarbeids­organ på tannhelsefeltet bidrar NIOM til at nordiske pasienter får trygge og velfungerende dentale biomaterialer. NIOM utfører akkreditert materialprøving etter internasjonale standarder.

 

Kommunikasjonsrådgiver

Vi søker en utadvendt og engasjert person med erfaring fra forskningsformidling. Du skal bidra til å gjøre NIOMs forskning, standardisering, opplysningsvirksomhet og materialprøving mer synlig for tannhelsepersonell og myndigheter i de nordiske landene.

Stillingens primære oppgaver:

 • Skrive nyhetssaker og nyhetsbrev
 • Skrive informasjons- og markedsføringsmateriell til ulike målgrupper
 • Bistå i mediekontakt, følge opp henvendelser og gjøre medieinnsalg av forskningssaker
 • Være ansvarlig for nettsider og sosiale medieplattformer
 • Være ansvarlig for å organisere webinarer
 • Behandle bilder og være ansvarlig for bildedatabasen vår
 • Gi råd om god kommunikasjon

Du kan dokumentere:

 • Utdanning på bachelornivå eller masternivå innen journalistikk, kommunikasjon og medievitenskap, eller markedsføring. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk) og på engelsk
 • Erfaring fra kommunikasjon og formidling, gjerne forskningsformidling
 • Erfaring med å tilpasse innhold (tekst, bilde og lyd) til digitale flater tilpasset ulike målgrupper og kanaler
 • Erfaring med: InDesign, WordPress, Facebook, Twitter, Google Analytics, MailChimp og Zoom

Personlige egenskaper:

 • Interesse for forskning og forskningsformidling
 • Glad i å formidle både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativrik, grundig og effektiv
 • Evne til å jobbe under tidspress i en hektisk hverdag

 

Arbeidssted er i våre moderne og trivelige lokaler i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Lønn etter avtale.

NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med arbeidstaker­organisasjonene SAN og YS.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl og administrasjonssjef Katrine Hartman Isene, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV, kopi av attester og noen eksempler på relevante utgivelser sendes til
NIOM AS, Sognsveien 70A, NO-0855 Oslo, eller niom@niom.no, innen 1. desember 2018.

print