Laserbehandling av infeksjoner ved tenner og dentale implantater -

Langtidsresultater av laserbehandling ser ikke ut til å ha en tilleggseffekt utover den effekten som en oppnår med tradisjonell periodontal behandling.
Ved kirurgisk behandling av peri-implantitt kan rensing med Er:YAG-laser som et supplement til mekanisk instrumentering gi større grad av dekontaminering og re-osseointegrering.
Laserbehandling oppleves av mange som mindre smertefullt enn tradisjonell rensing.
Det er ikke rapportert om utilsiktede vevsskader etter odontologisk bruk av Er:YAG-laser.
Alle autoriserte tannleger har anledning til å bruke lasere til pasientbehandling, men det forutsetter kjennskap til lasersikkerhet og at utstyret er meldt til Statens strålevern.