Ultraviolet Radiation and Multiple Stressor Effects on Zebrafish Embryos -

Pelagic embryos of fish may be exposed to high doses of natural UV radiation. Shortwave UV, UVB, as well as UVA may penetrate the water column to depths of several meters. The penetration depth differs depending on the contents of particles, dissolved matter or pollutants. Pollutants may also interact photochemically with UV- and visible radiation.

Effects of UV radiation and visible light on oral mucosa characterised by reflection spectroscopy -

Oral tissues are exposed to optical radiation during e.g. dental treatments. Therefore, it is of interest to investigate if optically induced tissue changes occur.

In vitro efficacy and risk for adverse effects of light-assisted tooth bleaching -

The use of optical radiation in the so-called light-assisted tooth bleaching procedures has been suggested to enhance the oxidizing effect of the bleaching agent, hydrogen peroxide. Documentation is scarce on the potential adverse effects of bleaching products and on optical exposure risks to eyes and skin.

Spør NIOM: Herdelamper og øyeskader. -

Ultrafiolett (UV) og synlig lys fra herdelamper treffer ikke bare selve behandlingsområdet, men kan reflekteres til pasientens munnhulevev og lampeoperatørens øyne og hud. Etter at artikkelen «Se opp for herdelamper» sto på trykk i Den norske tannlegeforenings Tidende 2002, nr. 11, har det kommet en rekke spørsmål fra tannhelsepersonell om eventuelle helseskadelige effekter i forbindelse med bruk av herdelamper.

Se opp for lys fra herdelamper -

Bruken av lysherdende tannrestaureringsmaterialer har økt, og med den, anvendelsen av herdelamper. Det er va­ria­sjo­ner i lampenes fysiske karakteristika som bølgelengdeområde og lysintensitet, men felles for mange lamper er at intensiteten har økt sammenlignet med tidligere versjoner av samme fabrikat. Reflektert lys fra det belyste området vil kunne skade øynene.