Spør NIOM: Øyebeskyttelse ved herding og bleking -

Vi har tidligere gjort rede for at bruk av sterke lyskilder i tannpleien, som herde- og blekelamper, krever øyebeskyttelse. Naturlig nok knytter det seg spørsmål til hvilken beskyttelse som er den beste, og hvordan man får tak i den.