Dentale plastmaterialer kan utløse toksiske responser i munnslimhinnen -

Som fyllstoff i dentale fyllingsmaterialer brukes partikler av ulik kjemisk sammensetning og
varierende størrelse, fra mikrometer og ned til ca 10 nm. I dag markedsføres det stadig flere
produkter hvor det benyttes partikler av den minste størrelsesorden (nanopartikler). Det er vist at dentale fyllinger slites over tid slik av partikler frigjøres. Slike partikler kan utløse toksiske effekter lokalt i munnhulen eller svelges og absorberes fra gastroinstestinaltrakten for så og entre kroppens blodsystem. Det er også en teoretisk mulighet for at partikler kan nå blodsystemet ved å penetrere munnslimhinne. Partiklene vil kunne transporteres i blodbane til perifere organer, akkumuleres og utløse toksiske responser.

Dentale plastmaterialer har potensial for å utløse toksisk reaksjoner -

Dentale kompositte fyllingsmaterialer og sementer består av en resinbasert matriks og fyllstoff. Matriks er bygget opp av monomerer, og fyllstoffet er partikler av ulik sammensetning og varierende størrelse fra mikrometer ned til ca 10 nanometer. I munnhulene utsettes materialene for mekanisk påkjenning og kjemisk degradering. Fra resinmatriks utløses ulike monomerer og degraderingsprodukter. Slike stoffer har et potensial for biologiske effekter. I tillegg er det vist at fyllingsmaterialer slites over tid slik at partikler frigjøres