Stoffer i plastfyllingsmaterialer kan gi celleskader -

Blant de tannrestaureringsmaterialer som brukes i dag er en stor andel basert på metakrylater som herdes i pasientens munn. Herdingen av slike materialer er aldri fullstendig, og komponenter som ikke har reagert, kan lekke ut. Hensikten med avhandlingen var å belyse toksisiteten av noen metakrylatmonomerer som finnes i plastmaterialer for tannrestaureringer.