Bleking av tenner – lege artis? -

Tannblekemidler er nå klassifisert som kosmetikk, og dette har brakt noe usikkerhet om hvilke produkter som tannlegen kan benytte, og om det er flere enn tannlegen som nå kan bleke tenner.

Tooth bleaching -

Tooth bleaching requires a proper diagnosis, and must be regarded as an alternative to dental procedures like laminates and full crown therapy. It is not recommended perform cosmetic adjustment of the tooth color to solely to comply with the demand of the patient.