LED (Light Emitting Diodes) – lampor för ljushärdning av dentala material. -

LED (Light Emitting Diodes) tekniken för att härda dentala polymera material, exempelvis kompositer, har utvecklats starkt under de senaste åren och ett stort antal LED-lampor finns idag på marknaden.