Factors associated with initiation and use of snus among adolescents -

This study investigate factors associated with the initiation and continuation of snus use in adolescents in Norway. The associations with adolescents’ own educational plans, the parents’ educational level(s) and tobacco habits were estimated.
These findings may aid in developing and targeting tobacco prevention strategies aimed at young people. Tobacco prevention measures should start at the elementary school level. The strong association with parental tobacco habits underlines the importance of parents’ influence on their children’s tobacco use.

Er helserisikoen ved snus undervurdert? -

Hovedbudskap til helsepersonell

Bruk av svensk snus er forbundet med økt risiko for kreft, høyt blodtrykk, økt dødelighet etter kreft og hjerte- og karsykdommer, økt risiko for psykose, overvekt, metabolsk syndrom – og (ved høyt forbruk) økt risiko for diabetes type 2. Snusbrukere som slutter etter
hjerteinfarkt, halverer risikoen for å dø i tiden etter infarktet. Bruk av snus under svangerskapet er skadelig for barnet. Den høye bruken av snus er derfor bekymringsfull.

Snus i svangerskapet er en fare for barnet -

Bruk av snus under svangerskapet er skadelig for mor og barn. Dette budskapet må leger og annet helsepersonell videreformidle til sine pasienter, sånn at flest mulig kvinner i fertil alder legger vekk snusen før de blir gravide. Snus og andre nikotinerstatningsmidler er ikke risikofrie alternativer til røyking.

Snus dangers – and how to help -

New research shows that the easiest way to help and encourage patients to stop using snus is underutilized.

Kreftrisiko ved bruk av snus -

EU-kommisjonen har nylig foreslått å forandre helseadvarselen på snus og liknende produkter fra ”Kreftfremkallende” som benyttes i dag til en svakere advarselstekst ”Kan skade din helse”. Kommisjonen argumenterer med at det ikke lenger er vitenskapelig støtte for den nåværende strenge advarselsteksten. Hovedårsaken til at merkingen nå foreslås forandret, er to epidemiologiske undersøkelser fra Sverige hvor sammenhengen mellom bruk av snus og kreft i munnhulen er undersøkt. En kritisk gjennomgang av de to publikasjonene viser imidlertid flere svakheter og at det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner fra studiene. En samlet vurdering av de tilgjengelige epidemiologiske data og kjennskapen til de kreftfremkallende stoffer som finnes i snus, tilsier at det ikke er grunnlag for å forandre advarselsteksten på snusbokser.