Oral lesions associated with daily use of snus, a moist smokeless tobacco product. A cross-sectional study among Norwegian adolescents -

Use of snus, a moist, smokeless tobacco product, may lead to local changes in the oral mucous membrane in the area where the snus is placed. It can also cause irreversible gingival retraction. This cross-sectional study aimed to investigate the relationship between use of snus, oral mucosal lesions (snus induced lesions) and gingival retractions among adolescents in Norway.

Factors associated with initiation and use of snus among adolescents -

This study investigate factors associated with the initiation and continuation of snus use in adolescents in Norway. The associations with adolescents’ own educational plans, the parents’ educational level(s) and tobacco habits were estimated.
These findings may aid in developing and targeting tobacco prevention strategies aimed at young people. Tobacco prevention measures should start at the elementary school level. The strong association with parental tobacco habits underlines the importance of parents’ influence on their children’s tobacco use.

Er helserisikoen ved snus undervurdert? -

Hovedbudskap til helsepersonell

Bruk av svensk snus er forbundet med økt risiko for kreft, høyt blodtrykk, økt dødelighet etter kreft og hjerte- og karsykdommer, økt risiko for psykose, overvekt, metabolsk syndrom – og (ved høyt forbruk) økt risiko for diabetes type 2. Snusbrukere som slutter etter
hjerteinfarkt, halverer risikoen for å dø i tiden etter infarktet. Bruk av snus under svangerskapet er skadelig for barnet. Den høye bruken av snus er derfor bekymringsfull.

Snus i svangerskapet er en fare for barnet -

Bruk av snus under svangerskapet er skadelig for mor og barn. Dette budskapet må leger og annet helsepersonell videreformidle til sine pasienter, sånn at flest mulig kvinner i fertil alder legger vekk snusen før de blir gravide. Snus og andre nikotinerstatningsmidler er ikke risikofrie alternativer til røyking.