Er helserisikoen ved snus undervurdert? -

Hovedbudskap til helsepersonell

Bruk av svensk snus er forbundet med økt risiko for kreft, høyt blodtrykk, økt dødelighet etter kreft og hjerte- og karsykdommer, økt risiko for psykose, overvekt, metabolsk syndrom – og (ved høyt forbruk) økt risiko for diabetes type 2. Snusbrukere som slutter etter
hjerteinfarkt, halverer risikoen for å dø i tiden etter infarktet. Bruk av snus under svangerskapet er skadelig for barnet. Den høye bruken av snus er derfor bekymringsfull.

Significant health risks of using snus while pregnant -

An increased risk of stillbirth, preeclampsia, and oral cleft malformations, are among risks of using Swedish snus while pregnant. Read more about the report here.

Snus i svangerskapet er en fare for barnet -

Bruk av snus under svangerskapet er skadelig for mor og barn. Dette budskapet må leger og annet helsepersonell videreformidle til sine pasienter, sånn at flest mulig kvinner i fertil alder legger vekk snusen før de blir gravide. Snus og andre nikotinerstatningsmidler er ikke risikofrie alternativer til røyking.

Snus dangers – and how to help -

New research shows that the easiest way to help and encourage patients to stop using snus is underutilized.

The dental monomer 2-hydroxyethyl methacrylate (HEMA) causes transcriptionally regulated adaptation partially initiated by electrophilic stress -

The airways of dental personnel can be exposed to low concentrations of HEMA on a daily basis. Thus, we aimed to explore altered gene expression in a bronchial epithelial cell line after exposure to “non-lethal” concentrations of HEMA, demonstrated to be 2 mM or below in the current model system. We show that the expression of a number of genes was altered in HEMA exposed cells.