Slimhinneforandringer forårsaket av dentale materialer og optisk stråling -

Bruken av lyskilder i dentale prosedyrer er økende. Det legges anslagsvis 7 millioner fyllinger årlig i Norge, og praktisk talt alle herdes ved hjelp av synlig lys. Kunnskap om effekter av optisk stråling alene og av kombinasjonen av slik stråling og lysherdende dentale materialer i oralt vev, er mangelfull. Det var derfor ønskelig å studere optiske endringer etter eksponering med synlig lys i forhold til UV og å sammenligne optiske effekter på hud og orale slimhinner.