Erosjoner – et økende problem -

Erosjon er en kjemisk destruksjon av tannens hardvev uten tilstedevæ- relse av bakterier, sa professor Adrian Lussi, University of Bern, Sveits. Erosjoner opptrer når pH synker under 4, og gjerne på flater uten plakk. Tilstedværelse av plakk virker som diffusjonsbarriere for sure væsker og vil redusere syreangrepet. Ofte vil lesjonen være en kombinasjon av kjemisk betinget erosjon og mekanisk abrasjon fra tannbørsting