Oral cancer, dental biomaterials, and inflammation -

The present paper discusses the potential role of dental biomaterials and inflammatory processes in gingival carcinogenesis. Parallel questions are associated with orthopedic implants that sometimes initiate malignant mesenchymal tumors like sarcomas.

Laserbehandling av infeksjoner ved tenner og dentale implantater -

Langtidsresultater av laserbehandling ser ikke ut til å ha en tilleggseffekt utover den effekten som en oppnår med tradisjonell periodontal behandling.
Ved kirurgisk behandling av peri-implantitt kan rensing med Er:YAG-laser som et supplement til mekanisk instrumentering gi større grad av dekontaminering og re-osseointegrering.
Laserbehandling oppleves av mange som mindre smertefullt enn tradisjonell rensing.
Det er ikke rapportert om utilsiktede vevsskader etter odontologisk bruk av Er:YAG-laser.
Alle autoriserte tannleger har anledning til å bruke lasere til pasientbehandling, men det forutsetter kjennskap til lasersikkerhet og at utstyret er meldt til Statens strålevern.