Formulation and characterization of lyophilized curcumin solid dispersions for antimicrobial photodynamic therapy (aPDT): Studies on curcumin and curcuminoids LII -

Bacterial resistance to antibiotics is increasing and alternative antibacterial treatments like antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) are needed. Curcumin is under investigation as a potential photosensitizer in aPDT.

Kreft i munn, ­hode og hals -

Det blir flere tilfeller av kreft i tunge og munnhulens gulv, mens leppekreft er avtagende, sa instituttoverlege Frøydis Langmark, Kreftregisteret, Oslo. Forekomsten av kreft i den norske befolkning er nesten fordoblet på 50 år og har økt fra 150 årlige ­tilfeller per 100 000 innbyggere i 1954 til 250 (kvinner) – 300 (menn) tilfeller per 100 000 innbyggere i 1999.