Appropriate eye protection filters prevent ocular damage -

A study was performed to assess 13 different eye protection filters, glasses and shields, intended for use with dental material light curing procedures as a follow- up to a similar investigation in 200

Spør NIOM: Øyebeskyttelse ved herding og bleking -

Vi har tidligere gjort rede for at bruk av sterke lyskilder i tannpleien, som herde- og blekelamper, krever øyebeskyttelse. Naturlig nok knytter det seg spørsmål til hvilken beskyttelse som er den beste, og hvordan man får tak i den.