Biologiske effekter av dentale fyllpartikler -

Kompositte fyllingsmaterialer og sementer består i hovedsak av en resinbasert matrise og fyllpartikler. Typen fyllpartikler som brukes varierer mellom ulike produsenter og materialer, men vanligst er sammensetninger av silica, kvarts og glass i varierende størrelse (fra mikrometer ned til ca. 10 nanometer). I dag markedsføres stadig flere produkter hvor det benyttes partikler av den minste størrelsesorden (nanopartikler, partikler som er mindre enn 100 nm i minst en dimensjon). Dette gjøres blant annet for å bedre materialets mekaniske og estetiske egenskaper

Dentale plastmaterialer kan utløse toksiske responser i munnslimhinnen -

Som fyllstoff i dentale fyllingsmaterialer brukes partikler av ulik kjemisk sammensetning og
varierende størrelse, fra mikrometer og ned til ca 10 nm. I dag markedsføres det stadig flere
produkter hvor det benyttes partikler av den minste størrelsesorden (nanopartikler). Det er vist at dentale fyllinger slites over tid slik av partikler frigjøres. Slike partikler kan utløse toksiske effekter lokalt i munnhulen eller svelges og absorberes fra gastroinstestinaltrakten for så og entre kroppens blodsystem. Det er også en teoretisk mulighet for at partikler kan nå blodsystemet ved å penetrere munnslimhinne. Partiklene vil kunne transporteres i blodbane til perifere organer, akkumuleres og utløse toksiske responser.