Importerte og norskproduserte tanntekniske arbeider – får vi det vi bestiller? -

Det settes søkelyset på forhold man kan stå overfor ved valg av tannerstatninger, om det er forskjell på et arbeid som er laget i Norge kontra et arbeid som er produsert i utlandet. To ganger tidligere (2008, 2010) er forholdet mellom oppgitt og analysert sammensetning av legeringselementene på importarbeid blitt undersøkt ved NIOM.

NIOM at NTF Landsmøte and Rikstämman, 2013 -

NIOM scientists were invited to the national dental conventions in Sweden and Norway this autumn. You can here read the conclusions of the lectures given on bulk-fill materials, nano-materials, safety of tooth bleaching, and quality of custom-made dental restorations imported from overseas and made at national laboratories.

Import av tanntekniske arbeid -

I Europa reguleres alle dentalmaterialer av Direktivet for medisinsk utstyr. Tanntekniske produkter klassifiseres som «individuelt tilpasset utstyr», og slikt utstyr er unntatt CE-merking, men tannteknikeren skal bekrefte at arbeidet tilfredsstiller kravene i direktivet. Produktene skal fortrinnsvis fremstilles av CE-merkede materialer (1). Det er også krav om at materialene som blir brukt i importarbeider tilfredsstiller kravene i EU-direktivet, og det skal derfor følge med dokumentasjon på overensstemmelse med direktiv 93/42/EØF. Helsemyndighetene skal kunne gjennomføre markedskontroll for eksempel ved å se om arbeidenes faktiske og deklarerte sammensetning stemmer overens.

Titan för odontologiska applikationer. Biologiska aspekter -

Sammanfattning Titan och titanlegeringar använda i odontologiska sammanhang karaktäriseras av god biokompatibilitet. Detta är väl dokumenterat i laboratorieförsök med celler i kultur, djurförsök och kliniska studier på människa, och förklaras med att alla titanytor är täckta av ett mycket tunt och stabilt oxidskikt. Detta kan ytterligare förbättras med olika former av mekanisk eller kemisk behandling av […]

In vitro corrosion of self-engaging orthodontic brackets -

Toxic elements may be released by corrosion of orthodontic appliances, contribute to adverse patient reactions. Previous studies have shown that the composition of orthodontic attachments is complex in that several different alloys are used in the same attachment. The close contact of alloys with different composition enhances the galvanic corrosion of the attachment in the oral cavity where saliva acts as an electrolyte.