Komposittmaterialer – utlekking av monomer og cytotoksisitet -

NIOM har på oppdrag fra Helsedirektoratet undersøkt fire komposittmaterialer: ett Own Brand Label (OBL)-materiale, to bulk-fill materialer og et mye benyttet universalmateriale. Det ble funnet ubetydelige forskjeller i utlekket monomer mellom produktene. I en cytotoksisitets-screening med ekstrakter fra produktene var det noe forskjell mellom materialene. Ytterligere molekylærbiologiske undersøkelser viste imidlertid ingen indikasjon på celleskade. Basert på disse undersøkelsene kan ingen av produktene bedømmes som mindre sikre enn de andre.

New monomer in dental composites -

A recent master thesis at NIOM aimed to study the change in the physical and toxic properties of experimental dental composites with varying monomer-composition.

Toxicity of plast materials -

The term «resin-based dental materials» refers to dental materials containing polymers. Usually, these polymers are formed by in situ polymerization of methacrylate monomers.

Irritation of dental adhesive agents evaluated by the HET–CAM test -

The HET–CAM test (hen’s egg–chorioallantoic membrane test) was used to evaluate the irritative potential of dental adhesive agents used to improve the clinical quality of resin-based restorations.