Fråga NIOM: Fiberarmerade protetiska material. Vad kan vi göra i dag og vilka möjligheter kommer att finnas i framtiden? -

Forskningen på fiberförstärkta polymera material är omfattande men de kliniska uppföljningstiderna korta. Efterfrågan på prisvärda, hållfasta och estetiskt fördelaktiga material är dock stor.