Lampor för blekning och blekning/härdning (kombinationslampor) -

Utvärdera sex lampor på den skandinaviska marknaden som antingen kan användas till blekning eller både till blekning och ljushärdning (kombinations-lampor). Man studerade huruvida det synliga ljuset, eventuellt ultraviolett strålning (UV), från lamporna överskred de gränsvärden som är satta för exponering av hud och ögon.