Lysherding – så enkelt og så vanskelig. -

For kort herdetid kan føre til mangelfull herding (polymerisasjon) av komposittmaterialer. For lang herdetid kan øke risiko for varmeskade på oralt bløtvev og pulpa. Herdelampens lysstyrke (irradians) reduseres når avstanden øker mellom lysutgangen og materialflaten.
For å opprettholde lysdosen som kreves for tilstrekkelig herding, må herdetiden økes. Kortere lysherdingstider enn omtrent 10 sekunder kan føre til utilstrekkelig herding av materialet.

How do resin composites perform in the long run? -

Restorative dental treatment still lays claim to a large proportion of dentists’ working day. After the phase-out of amalgam as a restorative material, composite resin has become the dominating material of choice among dentists.

Dentinbinding – forståelse for produktet er viktigst -

Operatøren betyr mer enn produktet for å få et vellykket resultat, sa tannlege Thomas Jacobsen fra Lidköping på landsmøtet. Det er av liten betydning hvilket produkt man velger, så lenge man kjenner til produktets sammensetning og egenskaper. Det er dessuten vanskelig å sammenligne resultater fra ulike undersøkelse av bondingmaterialer, da studiene ofte ikke er gjennomført på ensartet måte.