Ledig 60 % forskerstilling -

Det er ledig fast 60 % stilling som forsker ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Helse- og omsorgsdepartementet har styrket NIOMs budsjett for videreutvikling av kompetansen innen klinisk materialforskning i samarbeid med de regionale odontologiske kompetansesentrene i Norge og med kliniske fagmiljøer i Norden. Stillingen er et ledd i å styrke denne kompetansen, og forskeren vil inngå i det samlede forskermiljøet ved NIOM.