Kreftrisiko ved bruk av snus -

EU-kommisjonen har nylig foreslått å forandre helseadvarselen på snus og liknende produkter fra ”Kreftfremkallende” som benyttes i dag til en svakere advarselstekst ”Kan skade din helse”. Kommisjonen argumenterer med at det ikke lenger er vitenskapelig støtte for den nåværende strenge advarselsteksten. Hovedårsaken til at merkingen nå foreslås forandret, er to epidemiologiske undersøkelser fra Sverige hvor sammenhengen mellom bruk av snus og kreft i munnhulen er undersøkt. En kritisk gjennomgang av de to publikasjonene viser imidlertid flere svakheter og at det ikke er mulig å trekke sikre konklusjoner fra studiene. En samlet vurdering av de tilgjengelige epidemiologiske data og kjennskapen til de kreftfremkallende stoffer som finnes i snus, tilsier at det ikke er grunnlag for å forandre advarselsteksten på snusbokser.

Irritation test of tissue adhesives for facial prostheses. -

Adhesives are commonly used to improve the retention of a facial prosthesis to the skin. Although no requirement exists for facial prosthetic adhesives, an adhesive should be nonirritating and nontoxic.

Risk for spontaneous abortion among primiparous dental surgeons in Norway. -

Occupational exposure to potentially hazardous agents may increase the risk of spontaneous abortion. The present study addresses the frequency and risk for miscarriage among dental surgeons compared to those of high-schoolteachers and non-employed women. A self-administered postal questionnaire was mailed to all dental surgeons registered in the Norwegian Dental Association (n=1320), and to a random sample of high schools teachers(n=1084), recruited from the registry in the Norwegian Educational Association.

Dental workplace exposure and effect on fertility -

This study assessed occupational exposure in dental surgeries on the basis of the reported use of dental materials and techniques and applied waiting-time-to-pregnancy methodology to study fertility in relation to the occupational exposure.

Irritation of dental adhesive agents evaluated by the HET–CAM test -

The HET–CAM test (hen’s egg–chorioallantoic membrane test) was used to evaluate the irritative potential of dental adhesive agents used to improve the clinical quality of resin-based restorations.