PBL tannlegene kommer -

Foreløpig er det ingen PBL-tannleger, men det første PBL-studentkullet uteksamineres våren 2001, sa odontologistudentene Benedicte H. Jørgensen og Ingvild Nyquist Borgeraas fra Oslo på Landsmøtet. I et velregissert og interessant foredrag fikk vi et innblikk i PBL-studentens måter å tilegne seg kunnskaper på. PBL betyr problembasert læring, og læringsprosessen er knyttet til løsning av gitte oppgaver.

Reasons for replacement of restorations in permanent teeth in general dental practice -

The analysis of reasons for the replacement of 9,805 amalgam, composite, glass ionomer, resin modified glass ionomer and ‘other’ restorations in permanent teeth in general dental practice.

Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen -

Vevsbesparende fyllinger:
Symptomer og diagnose bestemmer behandlingen

Keramer – en utfordring -

Under landsmøtets andre dag fikk tilhørerne en spennende innføring i keramenes mange aspekter av tannlegene Kjell Størksen og Helge Hekland fra Bergen og tanntekniker Mogens Gad fra Oslo. “Andre materialer kan gjenskape funksjon, men keramene er de som gir den estetiske finishen”, og “estetikk er å illudere vitalitet”, fikk vi høre. Fordelene med keramer er gode optiske egenskaper og gir mulighet for å spare tannsubstans. De egner seg godt på unge pasienter og på pasienter med lite restaureringsbehov.

Cytotoxicity of dental alloys, metals, and ceramics assessed by millipore filter, agar overlay, and MTT tests -

Biocompatibility of dental materials is dependent on the release of elements from the materials. In addition, the composition, pretreatment, and handling of the materials influence the element release.