Rat lung inflammatory responses after in vivo and in vitro exposure to various stone particles -

Rat lung alveolar macrophages and type 2 cells were exposed for 20 h in vitro to various stone particles with differing contents of metals and minerals (a type of mylonite, gabbro, feldspar, and quartz). The capability to induce the release of the inflammatory cytokines interleukin-6 (IL-6), tumour necrosis factor-alpha (TNF-alpha), and macrophage inflammatory protein-2 (MIP-2) was investigated.

Fyllingsterapi i Norge – materialvalg, holdbarhet og årsaker til revisjon -

Bruken av tannfyllingsmaterialer, deres holdbarhet og årsakene til at fyllinger må skiftes, er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse blant private og offentlig ansatte allmennpraktiserende tannleger.

Valg av fyllingsmaterialer i offentlig tannpleie -

En spørreundersøkelse i Vestfold har kartlagt offentlig ansatte tannlegers valg av fyllingsmateriale i gitte behandlingssituasjoner. Tannfargede materialer var de fleste tannlegers førstevalg for de fleste fyllingstyper. Kompomer dominerte i behandlingen av primære tenner og kompositt blant permanente tenner.

Corrosion and biocompatibility testing of palladium alloy castings. -

The biocompatibility of palladium-copper alloys has been questioned in the literature. The intention of the present work was to study: (a) the release of ions in an immersion test from a copper-containing alloy, Option((R)) (79% Pd, 10% Cu, 9% Ga, 2% Au), compared with an alloy without Cu, IS85 (82% Pd, 6% Ga, 3.5% Sn, 3.5% In, 2.5% Ag, 2.5% Au); (b) the effect of oxide films produced by preoxidation on corrosion resistance; and (c) the possibility of biologically synergetic effects of ions released.

PBL tannlegene kommer -

Foreløpig er det ingen PBL-tannleger, men det første PBL-studentkullet uteksamineres våren 2001, sa odontologistudentene Benedicte H. Jørgensen og Ingvild Nyquist Borgeraas fra Oslo på Landsmøtet. I et velregissert og interessant foredrag fikk vi et innblikk i PBL-studentens måter å tilegne seg kunnskaper på. PBL betyr problembasert læring, og læringsprosessen er knyttet til løsning av gitte oppgaver.