Adhesivsystem -

Bruk av adhesivsystemer har som formål å øke retensjonen av resinbaserte fyllinger, samt å forsegle den spalten som oppstår mellom tannsubstans og slike fyllinger når fyllingene kontraherer under polymerisasjonen. En tett binding vil også redusere muligheten for senere mikrolekkasje og karies.

In vitro cell death induced by irradiation and chemicals relevant for dental applications; dose-response and potentiation effects. -

Abstract Resin-based dental materials polymerized using blue light are frequently used in dental practice and may come in contact with the oral mucosa. Remnants from oral hygiene product ingredients, such as sodium lauryl sulfate (SLS), add to the chemical exposure of the mucosa. The aim of the present in vitro study was to elucidate the […]

Periimplantitt – en ny folkesykdom? -

Periimplantitt utvikles raskere og er mer alvorlig enn periodontitt, sa professor Tord Berglundh fra Göteborg i sitt foredrag på årets landsmøte. Periimplantitt er også vanskeligere ådiagnostisere, da gingiva rundt et implantat med betennelse kan synes klinisk frisk, understreket han.

Nytt og nyttig fra NIOM -

I prinsippet er det ingen begrensning for hvor store helkerambroer kan være i dag, sa professor og instituttsjef Stig Karlsson, NIOM, da han innledet seansen med nytt fra NIOM på landsmøtet med å snakke om helkeramkonstruksjoner. Matrialene er sterke nok, men det er fremstillingsprosessen som ikke er godt nok utviklet til de største konstruksjoner. Spesielt er det fremstillingstiden som i dag er for lang. Indikasjonsområdet for helkeramikk er de tilfeller der man har høye krav til estetikk og biokompatibilitet, og der pasienten ønsker metallfrie konstruksjoner.

Partialproteser – fortsatt aktuell og forsvarlig behandling -

Nesten hver femte pasient som behandles for delvis tannløshet, får en partialprotese, sa professor Einar Berg fra Bergen. – Det er sagt at behandling med partialprotese er den mest kostbare, smertefulle og langsomste måte å ekstrahere resttannsettet på, men en slik påstand savner nok faglig dekning, mente han. En partialprotese kan tvert i mot være en god behandling, eksempelvis der pasienten mangler tenner i lateralsegmentene, noe som umuliggjør tannforankret brobehandling, eller der brobehandling faller for kostbart.