Cytotoxic effects of visible light-cured dental materials -

Resin based materials cured by blue light are used for the majority of dental restorations in the Nordic countries. There is little knowledge of the potential biological effects of the photosensitisation induced by resin based dental materials at the cellular level.

Dentale biomaterialer: Vær kritisk til reklame -

Dentale biomaterialer er i stadig endring. De gamle holder stand til visse formål, og stadig nye dukker opp, med andre og muligens bedre egenskaper, sa professor Gudbrand Øilo fra Det odontologiske fakultet i Oslo, på Landsmøtet. – Det krever mye av tannlegen, som skal skaffe seg kunnskap om og erfaring med alle disse materialene og restaureringsteknikkene for så å råde pasienten om hva som er best for ham/henne i hvert enkelt tilfelle.