Medical devices in dentistry – the new MDR regulation -

Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården at gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.