Leaching of monomers from bulk-fill composites -

This study investigated the leaching of monomers from bulk-fill composites, as well as some physical properties of the materials

-

Polymerbaserade fyllningsmaterial används i stor utsträckning i nordisk tandvård och komposit är det mest använda fyllningsmaterialet. Kompositerna är hårda material bestående av fillerpartiklar, huvudsakligen av oorganisk natur, och en organisk polymermatris (resin). Sammansättningen hos den organiska matrisen har i stort sett inte förändrats under årens lopp och består huvudsakligen av olika metakrylater. Det har skett en utveckling av fillerpartiklarna, i alla fall i terminologin, bland annat vid introduktionen av de s.k. ”nanomaterialen”.

Lampor för blekning och blekning/härdning (kombinationslampor) -

Utvärdera sex lampor på den skandinaviska marknaden som antingen kan användas till blekning eller både till blekning och ljushärdning (kombinations-lampor). Man studerade huruvida det synliga ljuset, eventuellt ultraviolett strålning (UV), från lamporna överskred de gränsvärden som är satta för exponering av hud och ögon.

LED (Light Emitting Diodes) – lampor för ljushärdning av dentala material. -

LED (Light Emitting Diodes) tekniken för att härda dentala polymera material, exempelvis kompositer, har utvecklats starkt under de senaste åren och ett stort antal LED-lampor finns idag på marknaden.

Hvor holdbare er komposittmaterialene? -

Det har over tid skjedd en endring i valg av tannfyllingsmaterialer blant nordiske tannleger. Polymerbasert komposittmateriale er i dag det vanligste tannfyllingsmaterialet i Norden. I artikkelen svares det på spørsmål angående tannfyllingsmaterialer