Nytt fra NIOM: Retningslinjer for lysherding i odontologi -

I mai 2014 deltok NIOM på et symposium ved Dalhousie University, Halifax, Canada om lysherding i odontologi. Det var 40 deltakerne fra ulike akademiske miljø og industrien, som utarbeidet retningslinjer for klinisk relevant valg og bruk av herdelamper (1)

Slimhinneforandringer forårsaket av dentale materialer og optisk stråling -

Bruken av lyskilder i dentale prosedyrer er økende. Det legges anslagsvis 7 millioner fyllinger årlig i Norge, og praktisk talt alle herdes ved hjelp av synlig lys. Kunnskap om effekter av optisk stråling alene og av kombinasjonen av slik stråling og lysherdende dentale materialer i oralt vev, er mangelfull. Det var derfor ønskelig å studere optiske endringer etter eksponering med synlig lys i forhold til UV og å sammenligne optiske effekter på hud og orale slimhinner.