Tannleger har forhøyet forekomst av hudkreft -

Tannleger har forhøyet forekomst av hudkreft. Dette funnet ble nylig publisert i den første artikkelen fra den store nordiske kreftstudien Nordic Occupational Cancer (NOCCA).