Combined toxicity of released elements from dental alloys -

Zn(II) and Co(II) was cytotoxic in a concentration dependent manner in THP1- cells. Combined exposure with other elements did not alter the toxic response to Zn(II) and Co(II).

Corrosion of alloys with and without dynamic loading -

This stydy’s objective was to evaluate corrosion resistance of different casting alloys using the established static corrosion test method and an in house developed dynamic test method.

Ledige ingeniørstillinger 2015 -

Søknadsfrist utløpt 27. mai 2015 på «Ledige ingeniørstillinger» Det er ledig to faste stillinger som ingeniør ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Vi søker etter ingeniører innen kjemi og bioteknologi.   Søker må ha utdannelse på bachelor-nivå. Vi søker etter ingeniører med kunnskap og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: kjemisk analyse […]

Ledige ingeniørstillinger -

Søknadsfrist er utløpt for to faste stillinger som ingeniør ved Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM). Vi søkte etter ingeniører innen kjemi og bioteknologi. Les mer    

Comments to the report “Testing av dentale materialer” (NO) -

Rapporten «Testing av dentale materialer» fra Universitetet i Oslo inneholder flere formelle feil med hensyn til standardene som er lagt til grunn for testingen. Dette gir muligheter for misforståelser for leserne av rapporten og kan sette materialer i feilaktig dårlig lys.