Hvor mye monomer kan lekke fra en protese? -

Protesematerialer inneholder ureagert monomer som kan lekke ut i munnhulen og gi bivirkninger, men i hvor stor grad skjer dette? Tanntekniske laboratorier fremstilte protesematerialer etter sin vanlige metode og NIOM analyserte mengde ureagert monomer, såkalt restmonomer. Kaldakryl hadde større mengde restmonomer enn kokakryl og derfor et større potensiale for å gi bivirkninger. Ett av produktene […]

Investigation on the antimicrobial activity of chitosan-modified zinc oxide-eugenol cement -

The present study showed that a ZOE-based material has an antibacterial effect and that incorporating CH or COS may increase the antibacterial effect depending on the bacterial species. The total release of eugenol from the materials was stable for up to 18 weeks immersion in water. Eugenol therefore contributed to the antibacterial effect on all the material surfaces investigated. S. mutans exhibited the highest susceptibility to eugenol. The compressive strength of the modified materials was reduced but still met the requirements in ISO 3017.

Colour assessment. How good are you? -

Finding the best colour match for your restorations, crowns and bridges, is often frustrating, but do not despair, as training and practice makes you better and more confident.

Hvor god er du til å bestemme farge på restaureringene dine? -

Uttak av farge til fyllinger, kroner, broer og proteser av alle slag, er ofte en frustrerende øvelse. Men fortvil ikke, det ser ut til at de som praktiserer fargeuttak ofte og øver jevnlig, blir gode, uansett alder. Øvelse gjør mester

Presence and leaching of bisphenol a (BPA) from dental materials -

BPA has been reported to leach from some resin-based dental restorative materials and materials used for orthodontic treatment. To confirm and update previous findings, especially in light of the new temporary lower threshold value for tolerable daily BPA intake, leaching of BPA from 4 composite filling materials, 3 sealants and 2 orthodontic bonding materials were investigated.