Glass ionomer – a suitable restorative material in deciduous teeth? -

Traditionally, amalgam has been used for Class II restorations in primary teeth, but the use of amalgam has decreased in Scandinavia during the latest few decades, and now, amalgam has been banned in Norway and Sweden. Glass ionomer (GIC) adheres to tooth substance and has been a popular alternative to amalgam, but the traditional GIC products do not give as high longevity as amalgam in Class II restorations.

Fyllingsterapi i Norge – materialvalg, holdbarhet og årsaker til revisjon -

Bruken av tannfyllingsmaterialer, deres holdbarhet og årsakene til at fyllinger må skiftes, er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse blant private og offentlig ansatte allmennpraktiserende tannleger.

Valg av fyllingsmaterialer i offentlig tannpleie -

En spørreundersøkelse i Vestfold har kartlagt offentlig ansatte tannlegers valg av fyllingsmateriale i gitte behandlingssituasjoner. Tannfargede materialer var de fleste tannlegers førstevalg for de fleste fyllingstyper. Kompomer dominerte i behandlingen av primære tenner og kompositt blant permanente tenner.