Hvor holdbare er komposittmaterialene? -

Det har over tid skjedd en endring i valg av tannfyllingsmaterialer blant nordiske tannleger. Polymerbasert komposittmateriale er i dag det vanligste tannfyllingsmaterialet i Norden. I artikkelen svares det på spørsmål angående tannfyllingsmaterialer