Sammendrag av doktorgradsavhandling: «Toxicity of resin based dental restorative materials in vitro» -

Artikkelens hensikt er å belyse toksisiteten av utvalgte metakrylatmonomerer i modeller som kan relateres til cellulære mål in vivo. En cellelinje med opphav fra spyttkjertel-epitel og primære epiltelceller fra rottelunge ble valgt som relevante modellsystemer. Monomerene 2- hydroxyetylmetakrylat (HEMA) og trietylenglykoldimetakrylat (TEGDMA) er to metakrylater som er mye brukt i resinbaserte tannbehandlingsmaterialer, og cellekulturene ble eksponert for disse i varierende konsentrasjon og varighet.