Fråga NIOM: Dagsläget för rotfyllning med adhesiv binding -

fråga om Adhesiver och bonding har hittat vägen till rotkanalen. I dagsläget marknadsförs två produkter där kemisk bindning till dentin är huvudargument för kvalitet och effektivitet: EndoREZ och ni Epiphany/Resilon. Av dessa har den sistnämnda (som även säljs under namnet RealSeal) blivit känd i Skandinavien. Vad kan vi vänta oss av den här typen av material? Har de kvaliteter som gör dem speciellt effektiva och är konventionella produkter på väg bort?

Toxicity evaluation of root canal sealers in vitro. -

The toxicity of methacrylate resin-based root canal sealers with sealers based on epoxy resin and silicone by two-well established cell culture methods.

Cytotoxicity of new resin-, calcium hydroxide- and silicone-based root canal sealers on fibroblasts derived from human gingiva and L929 cell lines -

To assess ex vivo the cytotoxic effects of five new root canal sealers (RC Sealer, Epiphany, EndoREZ, GuttaFlow and Acroseal) and three existing products (AH Plus, RoekoSeal and Apexit) using primary human gingival fibroblasts (HGF) and a mouse fibroblast cell line, L929.