Bond strength of a composite luting agent to alumina ceramic surfaces -

Within the limitation of the conditions of this study, treatment of alumina oxide ceramic surfaces with a plasma spray coating or a low-fusing porcelain pearl layer significantly increased the SBS of a resin luting agent to the ceramic surface.

Dentinbinding – forståelse for produktet er viktigst -

Operatøren betyr mer enn produktet for å få et vellykket resultat, sa tannlege Thomas Jacobsen fra Lidköping på landsmøtet. Det er av liten betydning hvilket produkt man velger, så lenge man kjenner til produktets sammensetning og egenskaper. Det er dessuten vanskelig å sammenligne resultater fra ulike undersøkelse av bondingmaterialer, da studiene ofte ikke er gjennomført på ensartet måte.

Problems with sealants for bracket bonding -

The polymerization in thin films on smooth tooth surfaces was assessed for four conventional bonding and pit and fissure sealants and one new acetone-containing sealant.