Glass ionomer – a suitable restorative material in deciduous teeth? -

Traditionally, amalgam has been used for Class II restorations in primary teeth, but the use of amalgam has decreased in Scandinavia during the latest few decades, and now, amalgam has been banned in Norway and Sweden. Glass ionomer (GIC) adheres to tooth substance and has been a popular alternative to amalgam, but the traditional GIC products do not give as high longevity as amalgam in Class II restorations.

Spør NIOM: Hvor står vi når det gjelder adhesive rotfyllinger? -

Adhesiver og bonding har også funnet veien til rotkanalen. To produkter er markedsført hvor kjemisk binding til dentin er hovedargumentet for kvalitet og effektivitet: Endo Rez® og Epiphany/Resilon®. Av disse er spesielt Epiphany (også solgt under navnet RealSeal) blitt kjent og benyttet i Skandinavia, ikke minst i Norge. Hva kan vi vente oss av denne typen materialer? Har de kvaliteter som gjør dem spesielt effektive, og er mer konvensjonelle produkter utdatert?