Annonsering og tannbehandling -

Annonseringen vil bli mer kompleks og subtil i tiden fremover og vil kreve mer bevisst og kritisk holdning hos tannhelsepersonell.