Titan för odontologiska applikationer. Biologiska aspekter -

Sammanfattning Titan och titanlegeringar använda i odontologiska sammanhang karaktäriseras av god biokompatibilitet. Detta är väl dokumenterat i laboratorieförsök med celler i kultur, djurförsök och kliniska studier på människa, och förklaras med att alla titanytor är täckta av ett mycket tunt och stabilt oxidskikt. Detta kan ytterligare förbättras med olika former av mekanisk eller kemisk behandling av […]