Metakrylat-exponering via luftvägarna -

Flera studier har påvisat metakrylatmonomerer i luften på tandläkarmottagningar. Även om metakrylat-koncentrationen i luft är relativt låg, är det viktigt att ta hänsyn till yrkesexponeringen då denna är långvarig