Dentale plastmaterialer har potensial for å utløse toksisk reaksjoner -

Dentale kompositte fyllingsmaterialer og sementer består av en resinbasert matriks og fyllstoff. Matriks er bygget opp av monomerer, og fyllstoffet er partikler av ulik sammensetning og varierende størrelse fra mikrometer ned til ca 10 nanometer. I munnhulene utsettes materialene for mekanisk påkjenning og kjemisk degradering. Fra resinmatriks utløses ulike monomerer og degraderingsprodukter. Slike stoffer har et potensial for biologiske effekter. I tillegg er det vist at fyllingsmaterialer slites over tid slik at partikler frigjøres