Det er ledig en fast 20 % bistilling som statistiker ved NIOM. Vi søker etter en statistiker med erfaring fra medisinske og/eller odontologiske forskningsmiljøer. Statistikeren skal bistå ved planlegging og evaluering av kliniske forskningsprosjekter og laboratoriestudier.

NIOM forsker på biologisk og klinisk relevante spørsmål relatert til biomaterialer. Forskningen er samlet i fem hovedområder: kliniske prosjekter, toksikologi, mikrobiologi, materialegenskaper og kjemi. Vi har et bredt samarbeid med forskningsmiljøer i Norge og øvrige Norden. Vi har 10 forskere og 10 ingeniører ansatt i tillegg til to årsverk for nordiske gjesteforskere. Instituttet er også arbeidsplass for PhD-kandidater og masterstudenter tilknyttet ulike universiteter.

Stillingenes primære oppgaver vil være å bistå forskere og ingeniører i:

  • Forsøksplanlegging
  • Valg av statistiske analysemetoder
  • Analyse og tolking av data

Vi ønsker en selvstendig person som tar ansvar og har gode samarbeidsevner. Søkere må minimum beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig, samt ha gode engelskkunnskaper.

NIOM representerer et fagtungt, tverrfaglig miljø med svært gode fasiliteter i moderne lokaler sentralt i Oslo. NIOM er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og har tariffavtale med SAN. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved direktør Jon E. Dahl, telefon sentralbord (+47) 67 51 22 00.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes niom@niom.no senest 8. juli 2020.

print