eldre_litraturhusetNIOMs Seniorforsker John E. Tibballs deltar i debattmøte “Kvalitet i eldreomsorgen” i regi av Nordens Välfärdscenter på Litteraturhuset, onsdag 10.2. Les mer

print