Publications sorted alphabetically by title.

Antibacterial phototoxic effect of synthetic asymmetric and glycosylated curcuminoids in aqueous formulations: Studies on curcumin and curcuminoids. LIV.
Tovsen ML, Bruzell E, Ferrari E, Saladini M, Gaware VS, Másson M, Kristensen S, Tønnesen HH.
J Photochem Photobiol B. 2014 Jul 27;140C:150–6. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2014.07.013. [Epub ahead of print]

Antibakterielle fyllinger – hvor står vi i dag?
Jacobsen N.
Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 616–22

Effect of Different Surface Treatments and Adhesives on Repair Bond Strength of Resin Composites After One and 12 Months of Storage Using an Improved Microtensile Test Method.
Eliasson S, Tibballs J, Dahl J.
Oper Dent. 2014 May 7. [Epub ahead of print]

Effekt av kort herdetid på kjemiske og mekaniske egenskaper til kompositter
Kopperud HM, Johnsen GF, Lamolle S, Kleven IS, Wellendorf H, Haugen HJ.
Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 356–62

Formulation and characterization of lyophilized curcumin solid dispersions for antimicrobial photodynamic therapy (aPDT): studies on curcumin and curcuminoids LII.
Wikene KO, Hegge AB, Bruzell E, Tønnesen HH.
Drug Dev Ind Pharm. 2014 May 20:1–9. [Epub ahead of print]

Frakturer i keramer: forskning og klinisk erfaring
Øilo M, Kvam K, Tibballs JE.
In: Holmstrup P (ed.), Odontologi 2014 – Aktuel Nordisk Odontologi, København, Munksgaard, 2014; 103–14

Glassionomer – et velegnet fyllingsmateriale for primære tenner?
Espelid I, Dahl JE.
In: Holmstrup P (ed.), Odontologi 2014 – Aktuel Nordisk Odontologi, København, Munksgaard, 2014; 69–82

Hvorfor holder noen fyllinger lenger enn andre?
Kopperud SE.
Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 296

Importerte og norskproduserte tanntekniske arbeider – får vi det vi bestiller?
Syverud M, Austrheim EK.
Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 804–8

Leaching of monomers from bulk-fill composites
Kopperud HM, Kleven IS, Knarvang T, Wellendorf H.
Dent Mater 2014, 30S, e46. (Abstract)

Nanomaterials
Gjerdet NR, Ansteinsson V.
In: Holmstrup P (ed.), Odontologi 2014 – Aktuel Nordisk Odontologi, København, Munksgaard, 2014; 117–27

Nyt fra NIOM; Effekt av prepareringsteknikk på varigheten til kompositt-fyllinger
Kopperud SE.
Tandlægebladet 2014; 118 (5): 390–1

Nytt fra NIOM; Effekt av prepareringsteknikk på varigheten til komposittfyllinger
Kopperud SE.
Nor Tannlegeforen Tidende 2014; 124: 384–5

Nytt från NIOM: ”Preparasjonsteknikens betydelse för komposittfyllingars livslängd”
Kopperud SE.
Tandläkartidningen 2014; nr 7: 52–3

Nytt fra NIOM; Retningslinjer for lysherding i odontologi
Kopperud HM, Bruzell E.
Nor Tannlegeforen Tidende 2014; 124: 910

Nytt från NIOM; Riktlinjer för ljushärdning
Kopperud HM, Bruzell E.
Tandläkartidningen 2014; nr 15: 58–9

Simulation of clinical fractures for three different all-ceramic crowns
Øilo M, Kvam K, Gjerdet NR.
Eur J Oral Sci. Article first published online: 4 APR 2014

Solid om fyllinger
Gjerdet NR.
Nor Tannlegeforen Tidende 2014; 124: 940

Rätt skydd räddar ögonen från skador av härdljus
Bruzell E, Christensen T, Johnsen B.
Tandläkartidningen 2014; nr 15: 60–7 onlineversjon: http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2014/12/Bruzell-et-al-Online-version.pdf

TEGDMA and filler particles from dental composites additively attenuate LPS-induced cytokine release from the macrophage cell line RAW 264.7
Mathisen GH, Ansteinsson V, Samuelsen JT, Becher R, Dahl JE, Bølling AK.
Clin Oral Invest. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2014. Published online: 11 March 2014

The origin of matrix metalloproteinases in attrited dentine
Tjäderhane L, Buzalaf MA.
Archives of oral biology 2014; 59: 233–5

Trygg bruk av laser i tannpleien
Bruzell EM, Nilsen LTN.
In: Holmstrup P (ed.), Odontologi 2014 – Aktuel Nordisk Odontologi, København, Munksgaard, 2014; 167–82

print