KURS

Protetikk med keramer – dybde eller innføring

Valg av keramer til ulike indikasjoner og konstruksjoner.

 Et stort utvalg keramer til indirekte restaureringer finnes på det dentale markedet, og stadig introduseres nye eller modifiserte materialer. Men hvilke keramer er egnet til ulike indikasjoner og konstruksjoner? Og hvordan kan man holde seg oppdatert med den raske utviklingen?

    • Egenskaper ved ulike keramer
    • Indikasjonsområder
    • Å holde seg oppdatert

Kursets varighet: Kurset kan holdes som et 45 min foredrag eller i en utvidet versjon på opptil 3 timer

Kurset gir tellende timer i Den norske tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning.

Foto: Sjur M. Kleppan, Det odontologiske fakultet, UiO.

Foredragsholder:
Mina Aker Sagen, forsker
spesialist i oral protetikk, ph.d.

Mina er utdannet tannlege (2011) med spesialisering innen oral protetikk (2017) fra Universitetet i Oslo.

Mina disputerte den 26. november 2021 for graden ph.d ved Universitet i Oslo med avhandlingen «Resin-based cements and substrate surfaces-an evaluation of critical factors for bond strength.»