OM NIOM

Som et nordisk samarbeidsorgan for dentale biomaterialer har NIOM jobbet for å fremme pasientsikkerhet i over 45 år. NIOMs aktiviteter støtter vår visjon: å sikre at dentale biomaterialer er trygge og effektive.

HISTORIE

Nordic Institute of Dental Materials (NIOM) ble etablert i 1972, som et felles nordisk institutt lokalisert i Oslo. Vår forpliktelse var og er fortsatt å arbeide for at materialene og utstyret som er beregnet for bruk i odontologien i Norden er trygge og hensiktsmessige. Dette målet nås gjennom materialtesting, standardisering og forskning.

STYREMEDLEMMER

Den nordiske profilen til NIOM gjenspeiles også i styret. Vårt styre består av ett medlem fra hvert av de nordiske landene, samt representanter oppnevnt av våre eiere; NORCE og Helse- og omsorgsdepartementet.

KVALIFISERT PERSONALE

NIOM har et godt kvalifisert personale som dekker alle aspekter av dentale biomaterialer: klinisk odontologi, biologi, toksikologi, analytisk og polymerkjemi, metallurgi og mekanisk testing. Vi er for tiden 28 som jobber sammen for å oppfylle målene til NIOM.